Friday, December 31, 2010

~sEm 3 tO bE

SUBJEK FOKUS SEM 3 (2011)

1) kaedah pengajaran kemahiran b.arab (BAM3102)
(arabic language skills teaching methodology)

2) tilawah dan tafsir Al-Quran (PQE3101)
(recital and interpretion of Al-Quran)

3) pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (PIM3105)
(ibadah education for primary school)

4) pendidikan Sirah Sekolah Rendah (PIM3106)
(sirah education for primary school)

5)hubungan etnik (WAJ3106)
(ethnic relations)

6) pengurusan bilik darjah dan tingkah laku (EDU3104)


Nabi Muhammad S.A.W. bersabda:
"Barangsiapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya; dan barangsiapa yang ingin (selamat dan berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula; dan barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duannya pula."
(HR. Bukhari dan Muslim)